isnayp.blogspot.com

Tutulan at Labanan ang Balikatan sa Bikol!

Pahayag sa Midya
7 Enero 2009

Dapat tutulan at labanan ng bawat makabayan at patriyotikong Pilipino ang BALIKATAN EXERCISES na gagawin sa rehiyong Bikol ngayong 2009. Ito ay isang anyo ng interbensyong militar ng tropang US at yumuyurak sa pambansang soberanya at teritoryal na integridad ng bansa.

Walang bandidong Abu Sayyaf o anumang teroristang grupo sa Bikol, at wala ring malalang kalamidad sa nakaraang 2 taon upang gawing batayan ng BALIKATAN EXERCISES.Malinaw na ang tunay na pakay ng tropang US ay makialam sa palpak na counter-insurgency program ng AFP laban sa CPP-NPA-NDF.

Para sa US, magkasinghalaga ang pagpatay ng isang ekstremista at ang mga “humanitarian missions” sa kontra-insurhensya. Kung kaya’t ginagamit nito ang mga pekeng “humanitarian missions” upang magsarbey ng karagatan at kalupaan ng bansa at maniktik laban sa rebolusyunaryong kilusan.

Ka Greg Banares
NDF-Bikol

Advertisements

January 7, 2009 - Posted by | Blogroll | , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: