isnayp.blogspot.com

Layunin ng Balikatan Exercise sa Bikol: Nagtatago sa Tabing ng “Humanitarian Mission”

Pahayag sa Midya
Enero 11, 2009

Inililihis at pinagtatakpan sa publiko ng mga upisyal ng militar at civil defense (OCD) ang tunay na layunin at mga aktibidad ng BALIKATAN EXERCISE sa Bikol at pinalilitaw na ito ay purong “humanitarian mission” upang maging katanggap-tanggap sa publiko ang presensya ng tropang US.

Inamin mismo ng isang upisyal ng US Navy na tampok sa gagawing BALIKATAN EXERCISE sa Bikol ngayong Abril 2009 ang field exercise ng mga istap nito, joint military exercise, at “humanitarian mission”.

Ginagamit ng AFP at tropang US ang mga pakulo nitong “humanitarian mission” bilang tabing sa aktwal na paglahok ng tropang US sa mga operasyong military tulad ng reconaissance ops, paniniktik, pagsasanay, suportang lohistika at paglahok sa aktwal na kombat.

Kaugnay nito, magsasagawa ng sea games o naval exercise ang US Marines at Navy Seals sa karagatan at baybayin ng Brgy. Sawang, Dapdap, at Panisihan sa bayan ng Uson, Masbate.###

Greg Banares
NDF-Bikol

Advertisements

January 12, 2009 - Posted by | Blogroll | , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: