isnayp.blogspot.com

Pagbati ng NDF-Bikol sa Matagumpay na Kilos Protesta Laban sa Balikatan

Pahayag sa Midya
23 Enero 2009

Binabati ng NDF-Bikol ang malawak na pwersang laban sa BALIKATAN EXERCISE sa kanilang matagumpay na kilos-protesta, kahapon, Enero 22, sa buong rehiyon ng Bikol. Umabot sa mahigit 22,000 ang napakilos na ang pinakamarami ay sa mga probinsya ng Masbate, Sorsogon at Albay na target paglunsaran ng BALIKATAN EXERCISE.

Bakit nakatutok ang BALIKATAN EXERCISE ng tropang US at AFP sa mga probinsyang Albay, Masbate at Sorsogon gayong hindi naman ito labis na sinasalanta ng mga pag-ulan, pag-baha at landslide kung ikukumpara sa Catanduanes, Camarines Norte at Mindanao?

Nagpapatunay lang na peke ang ipinapakitang pagmamalasakit ng tropang US at AFP sa mamamayang Pilipino at pakulo lamang ang “humanitarian mission.” Mas mahalagang kunsiderasyon para sa US ang layuning militar at hindi ang kapakanan ng mamamayan.

Alam ng lahat na ang pakay ng US sa Bikol ay mapamilyarisa sa mga kundisyon ng pakikidigmang gerilya sa rehiyon at hindi ang pagtulong sa mamamayan. May lumang kasabihan na “mag-ingat sa mga Griyego na may dala-dalang regalo.”

Malayo pa ang pormal na pagsisimula ng BALIKATAN ngunit palihim nang nagsasarbey ang mga barko at sundalong US sa karagatan na saklaw ng Matnog at Donsol, Sorsogon at bahaging Masbate. May pasilidad ns lihim ns itinatayo ang tropang US at AFP sa bahaging Matnog at sa Uson Masbate.

Tanging sa malakas at malawak na pagtutol at paglaban ng nagkakaisang hanay ng mamamayan mapipigilan ang pagtindi ng interbensyong militar ng US at ang pag-umang ng armadong agresyon laban sa mamamayang Pilipino sa hinaharap.

Ka Greg Banares
NDF-Bikol

Advertisements

January 23, 2009 - Posted by | Blogroll | , , , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: